Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet ms. 1585 (written) namä'hkan wätotä′mit Beaver is his clan one of the beaver people Nama͞ehkon wa͞etōta͞emet
Gatschet ms. 1585 (written) namä' beaver beaver nama͞eh
Gatschet ms. 1585 (written) kinéwan wätotä′mit Eagle is his clan one of the eagle people Kenēwan wa͞etōta͞emet
Gatschet ms. 1585 (written) kiné-û eagle [not translated] kenēw
Gatschet ms. 1585 (written) umáskosun wätotä′mit Elk is his clan moose people Amāskoson wa͞etōta͞emet
Gatschet ms. 1585 (written) umáskos elk [not translated] amāskos
Gatschet ms. 1585 (written) kakákewan wätotä′mit Raven is his clan crow people Kākākewan wa͞etōta͞emet
Gatschet ms. 1585 (written) kakáke-8 raven [not translated] kākākew
Gatschet ms. 1585 (written) wasä′'hsan wätotä′mit Bullhead is his clan bullhead people wāsa͞ehsan wa͞etōta͞emet
Gatschet ms. 1585 (written) wasäsa small bullhead (?) [not translated] wāsa͞ehsaeh
Gatschet ms. 1585 (written) inä′mäkiwan wätotä′mit Thunder is his clan thunder people ena͞emaehkiwan wa͞etōta͞emet
Gatschet ms. 1585 (written) inä′mäki8 thunder [not translated] ena͞emaehkiw
Gatschet ms. 1585 (written) nátekun wätotä′mit Crow is his clan raven people nāhtekon wa͞etōta͞emet
Gatschet ms. 1585 (written) nátek crow raven nāhtek
Gatschet ms. 1585 (written) ma'hwä′wan wätotä′mit Wolf is his clan wolf people mahwa͞ewan wa͞etōta͞emet