Morphemes
Name Translation Part of Speech
eeTe be asleep, sleep Verb
ehLi be alone Verb
ektse be ugly Verb
ekwe not, no Adverb
ekwena not have Verb
elko be erect, be straight Verb
emme- forget Verb
emre- covet a woman Verb
enne write, paint Verb
ense collect blackberries Verb
erSe- brag Verb
esko- backwards Verb
etko turn over/inside out/upside-down Verb
etlo- have protruding lips Verb
eTne fall asleep, be sleepy Verb