kiiwaacimwi- (v.an.intran) Spread news


Basic Forms
Myaamia English
keewaacimwiaani I spread news
keewaacimwiaanki we (excl) spread news
keewaacimwiyankwi we (incl) spread news
keewaacimwiyani you spread news
keewaacimwiyiikwi you (pl) spread news
keewaacimwici he/she spreads news
keewaacimwiciki they spread news

Command Forms
Myaamia English
kiiwaacimwilo you spread news!
kiiwaacimwiko you (pl) spread news!
kiiwaacimwitaawi let's spread news!

This page has been visited 2 times.