kinoon- (Descriptive it verb) It is deep


Basic Forms
Myaamia English
kiinoonki It is deep
kinoonwi It is deep

Example Sentences
Myaamia English
kinoonwi-nko siipiiwi Is the river deep?
iihia, kiinoonki Yes, it is deep.

This page has been visited 87 times.