aayoonsee- (Descriptive it verb) Black Walnut (nut)


Basic Forms
Myaamia English
aayoonseeki Black Walnut (nut)
aayoonseekia Black Walnuts (nut)

This page has been visited 145 times.