aayoonsee- (v.inan.intran) Black Walnut (nut)


Basic Forms
Myaamia English
aayoonseeki Black Walnut (nut)
aayoonseekia Black Walnuts (nut)

This page has been visited 84 times.