kiiyaahkweeyon- (n.inan) wickedness, foolishness


Basic Forms
Myaamia English
kiiyaahkweeyoni wickedness, foolishness

This page has been visited 100 times.