pehkwaatam- (v.an.intran) belch, burp


Basic Forms
Myaamia English
peehkwaatamaani I belch, burp
peehkwaatamaanki we (excl) belch, burp
peehkwaatamankwi we (incl) belch, burp
peehkwaatamani you belch, burp
peehkwaatameekwi you (pl) belch, burp
peehkwaatanki he/she belches, burps
peehkwaatankiki they belch, burp

Command Forms
Myaamia English
pihkwaatanto you belch, burp!
pihkwaatamooko you (pl) belch, burp!
pihkwaatantaawi let's belch, burp!

This page has been visited 12 times.