kakiipihšii- (No-object Verb) be deaf


Basic Forms
Myaamia English
keekiiphšiaani I am deaf
keekiiphšiaanki we (excl) are deaf
keekiiphšiiyankwi we (incl) are deaf
keekiiphšiiyani you are deaf
keekiiphšiiyiikwi you (pl) are deaf
keekiiphšiici he/she is deaf
keekiiphšiiwaaci they are deaf

This page has been visited 74 times.