elini- (No-object Verb) Be born


Basic Forms
Myaamia English
iiliniaani I am born
iiliniaanki we (excl) are born
iiliniyankwi we (incl) are born
iiliniyani you are born
iiliniyiikwi you (pl) are born
iilinici he/she are born
iiliniwaaci they are born

This page has been visited 59 times.