šaakwiteehee- (v.an.intran) Have a broken heart


Basic Forms
Myaamia English
šaakwiteehiaani I have a broken heart
šaakwiteehiaanki we (excl) have a broken heart
šaakwiteeheeyankwi we (incl) have a broken heart
šaakwiteeheeyani you have a broken heart
šaakwiteeheeyiikwi you (pl) have a broken heart
šaakwiteeheeci he/she has a broken heart
šaakwiteeheewaaci they have a broken heart

This page has been visited 23 times.