kiihkihkaa- (Descriptive it verb) It breaks, is broken


Basic Forms
Myaamia English
keehkhkaaki It breaks, is broken
kiihkhkaawi It breaks, is broken

Example Sentences
Myaamia English
naahkiipioni keehkhkaaki The chair is broken
kiinteelintaakani-nko kiihkhkaawi Is the computer broken?

This page has been visited 131 times.