kiihkihkaa- (v.inan.intran) It breaks, is broken


Basic Forms
Myaamia English
keehkhkaaki It breaks, is broken
kiihkhkaawi It breaks, is broken

Example Sentences
Myaamia English
naahkiipioni keehkhkaaki The chair is broken
kiinteelintaakani-nko kiihkhkaawi Is the computer broken?

This page has been visited 111 times.