aalaankwee- (No-object Verb) Be tired, exhausted


Basic Forms
Myaamia English
aalaankwiaani I am tired
aalaankwiaanki we (excl.) are tired
aalaankweeyankwi we (incl.) are tired
aalaankweeyani you are tired
aalaankweeyiikwi you (pl.) are tired
aalaankweeci he / she is tired
aalaankweeciki they are tired

Example Sentences
Myaamia English
aalaankweeyani-nko Are you tired?
iihia, aalaankwiaani Yes, I am tired
moohci, aalaankweehsiiwaani No, I'm not tired

This page has been visited 178 times.