aapwaalaapi- (v.an.intran) Look back


Basic Forms
Myaamia English
aapwaalaapiaani I look back
aapwaalaapiaanki We (excl.) look back
aapwaalaapiyankwi We (incl.) look back
aapwaalaapiyani You look back
aapwaalaapiyiikwi You (pl.) look back
aapwaalaapici He / she looks back

Command Forms
Myaamia English
aapwaalaapilo You look back!
aapwaalaapiko You (pl.) look back!
aapwaalaapitaawi Let's look back!

This page has been visited 165 times.