aapwaalaapi- (No-object Verb) Look back


Basic Forms
Myaamia English
aapwaalaapiaani I look back
aapwaalaapiaanki We (excl.) look back
aapwaalaapiyankwi We (incl.) look back
aapwaalaapiyani You look back
aapwaalaapiyiikwi You (pl.) look back
aapwaalaapici He / she looks back
aapwaalaapiwaaci They look back

Command Forms
Myaamia English
aapwaalaapilo You look back!
aapwaalaapiko You (pl.) look back!
aapwaalaapitaawi Let's look back!

This page has been visited 181 times.