ahkwaamaahkwee- (v.an.intran) Climb a tree


Basic Forms
Myaamia English
eehkwaamaahkwiaani I climb a tree
eehkwaamaahkwiaanki We (excl.) climb a tree
eehkwaamaahkweeyankwi We (incl.) climb a tree
eehkwaamaahkweeyani You climb a tree
eehkwaamaahkweeyiikwi You (pl.) climb a tree
eehkwaamaahkweeci He / she climbs a tree

Command Forms
Myaamia English
ahkwaamaahkweelo You climb a tree!

This page has been visited 163 times.