apikaneesi- (v.an.intran) Warm one's legs


Basic Forms
Myaamia English
eepikaneesiaani I warm my legs
eepikaneesiaanki we (excl.) warm our legs
eepikaneesiyankwi we (incl.) warm our legs
eepikaneesiyani you warm your legs
eepikaneesiyiikwi you (pl.) warm your legs
eepikaneesici he / she warms his legs

Command Forms
Myaamia English
apikaneesilo you warm your legs!
apikaneesiko you (pl.) warm your legs!
apikaneesitaawi let's warm our legs!

This page has been visited 134 times.