ayiihkwi- (v.an.intran) Be hungry


Basic Forms
Myaamia English
eeyiihkwiaani I am hungry
eeyiihkwiaanki we (excl.) are hungry
eeyiihkwiyankwi we (incl.) are hungry
eeyiihkwiyani you are hungry
eeyiihkwiyiikwi you (pl.) are hungry
eeyiihkwici he / she is hungry
eeyiihkwiciki they are hungry

Example Sentences
Myaamia English
moošaki eeyiihkwiciki They are always hungry
ayiihkwiyani-nko Are you hungry?
ayiihkwihsiiwaani I am not hungry

This page has been visited 176 times.