ihkipakiteehee- (v.an.intran) Have a green heart


Basic Forms
Myaamia English
iihkipakiteehiaani I have a green heart
iihkipakiteehiaanki we (excl.) have green hearts
iihkipakiteeheeyankwi we (incl.) have green hearts
iihkipakiteeheeyani you have a green heart
iihkipakiteeheeyiikwi you (pl.) have green hearts
iihkipakiteeheeci he / she has a green heart

This page has been visited 127 times.