kiiweeliinkwee- (No-object Verb) Smile


Basic Forms
Myaamia English
keeweeliinkwiaani I smile
keeweeliinkwiaanki we (excl.) smile
keeweeliinkweeyankwi we (incl.) smile
keeweeliinkweeyani you smile
keeweeliinkweeyiikwi you (pl.) smile
keeweeliinkweeci he / she smiles
keeweeliinkweeciki they smile

Command Forms
Myaamia English
kiiweeliinkweelo you smile
kiiweeliinkweeko you (pl.) smile
kiiweeliinkweetaawi let's smile

Example Sentences
Myaamia English
moošaki keeweeliinkweeci he is always smiling

This page has been visited 128 times.