kinwaahkosi- (No-object Verb) Be long


Basic Forms
Myaamia English
kiinwaahkosiaani I am long
kiinwaahkosiaanki we (excl.) are long
kiinwaahkosiyankwi we (incl.) are long
kiinwaahkosiyani you are long
kiinwaahkosiyiikwi you (pl.) are long
kiinwaahkosici he / she is long
kiinwaahkosiwaaci they are long

Example Sentences
Myaamia English
kiinwaahkosita mihtekoopa it is a long bow
kiinwaahkosita ahsawaankatia it is a long feather

This page has been visited 117 times.