myaaleelimwi- (No-object Verb) Sad, distressed


Basic Forms
Myaamia English
myaaleelimwiaani I am sad
myaaleelimwiaanki we (excl.) are sad
myaaleelimwiyankwi we (incl.) are sad
myaaleelimwiyani you are sad
myaaleelimwiyiikwi you (pl.) are sad
myaaleelimwici he/she is sad
myaaleelimowaaci they are sad

This page has been visited 154 times.