myaaleelimwi- (v.an.intran) Sad, distressed


Basic Forms
Myaamia English
myaaleelimwiaani I am sad
myaaleelimwiaanki we (excl.) are sad
myaaleelimwiyankwi we (incl.) are sad
myaaleelimwiyani you are sad
myaaleelimwiyiikwi you (pl.) are sad
myaaleelimwici he/she is sad
myaaleelimwiciki they are sad

This page has been visited 102 times.