naweeyohsaa- (v.an.intran) Go first, go ahead


Basic Forms
Myaamia English
neeweeyohsiaani I go first
neeweeyohsiaanki we (excl.) go first
neeweeyohsaayankwi we (incl.) go first
neeweeyohsaayani you go first
neeweeyohsaayiikwi you (pl.) go first
neeweeyohsaaci he/she goes first
neeweeyohsaaciki they go first

Command Forms
Myaamia English
naweeyohsaalo you go first!
naweeyohsaako you (pl.) go first!
naweeyohsaataawi let's go first!

This page has been visited 29 times.