naweeyohsaa- (v.an.intran) Go first, go ahead


Basic Forms
Myaamia English
neeweeyohsiaani I go first
neeweeyohsiaanki we (excl.) go first
neeweeyohseeyankwi we (incl.) go first
neeweeyohseeyani you go first
neeweeyohseeyiikwi you (pl.) go first
neeweeyohseeci/neeweeyohseeta he goes first
neeweeyohseeciki they go first

Command Forms
Myaamia English
naweeyohseelo you go first!
naweeyohseeko you (pl.) go first!
naweeyohseetaawi let's go first!

This page has been visited 8 times.