nepwaankii- (v.an.intran) Teach


Basic Forms
Myaamia English
neepwaankiiyiikwi you (pl.) teach
neepwaankiici/neepwaankiita he / she teaches
neepwaankiiciki they teach
neepwaankiaani I teach
neepwaankiaanki we (excl.) teach
neepwaankiiyankwi we (incl.) teach
neepwaankiiyani you teach

Command Forms
Myaamia English
nipwaankiilo you teach!
nipwaankiiko you (pl.) teach!
nipwaankiitaawi let's teach!

This page has been visited 3 times.