meemihkwihkici- (Special noun) Red-tailed hawk


Basic Forms
Myaamia English
meemhkwihkicia Red-tailed hawk
meemhkwihkiciaki Red-tailed hawks

Example Sentences
Myaamia English
niiyaaha aalaapilo, eempahwita meemhkwihkicia Look over there, the red-tailed hawk is flying

This page has been visited 97 times.