myaalameekw- (n.an) Catfish (Ictalurus punctatus)


Basic Forms
Myaamia English
myaalameekwa Catfish (Ictalurus punctatus)
myaalameekwaki Catfish (pl.)

This page has been visited 121 times.