oonsaanikw- (n.an) Fox Squirrel (Sciurus niger)


Basic Forms
Myaamia English
oonsaanikwa Fox Squirrel (Sciurus niger)
oonsaanikwaki Fox Squirrels

This page has been visited 98 times.