oonsaawaahkw- (n.an) Osage orange tree (Maclura pomifera)


Basic Forms
Myaamia English
oonsaawaahkwa Osage orange tree (Maclura pomifera)
oonsaawaahkwaki Osage orange trees (Maclura pomifera)

This page has been visited 99 times.