kaahkaahki- (Him noun) Katydid (Tettigonia viridissima), Kaskaskia person


Basic Forms
Myaamia English
kaahkaahkia Katydid (Tettigonia viridissima), Kaskaskia person
kaahkaahkiaki Katydids, Kaskaskia people

This page has been visited 89 times.