kiinwaahkoohsi- (n.an) Sweet Potato (Ipomoea batata)


Basic Forms
Myaamia English
kiinwaahkoohsia Sweet Potato (Ipomoea batata)
kiinwaahkoohsiaki Sweet Potatoes

This page has been visited 120 times.