alaakwi- (v.inan.intran) It is evening


Basic Forms
Myaamia English
eelaakwiki It is evening
alaakowi It is evening

Example Sentences
Myaamia English
niiya-nko alaakowi Is it evening there?
iihia, eelaakwiki Yes, it is evening
moohci, alaakowihsiinoowi. eehkwa maayaahkweeci No, it is not evening. It is still noon

This page has been visited 5 times.