-iihkwan- (n.inan.dep) elbow


Basic Forms
Myaamia English
niihkwani my elbow
kiihkwani your elbow
awiihkwani his / her elbow
niihkwaninaana our (exclusive) elbows
kiihkwaninaana our (inclusive) elbows
kiihkwanawa your (plural) elbows
awiihkwanawa their elbows

This page has been visited 128 times.