-hkaat- (n.inan.dep) Foot


Basic Forms
Myaamia English
nihkaati My foot
nihkaata My feet
kihkaati Your foot
kihkaata Your feet
ahkaati His / her foot
ahkaata His / her feet
nihkaatinaana Our (exclusive) feet
kihkaatinaana Our (inclusive) feet
kihkaatawa Your (plural) feet
ahkaatawa Their feet

This page has been visited 744 times.