-taahs- (n.inan.dep) Sock


Basic Forms
Myaamia English
nintaahsi My sock
kitaahsi Your sock
ataahsi His sock
nintaahsinaani Our (excl.) sock
kitaahsinaani Our (incl.) sock
kitaahsawe Your (plural) sock
ataahsawe Their sock

Example Sentences
Myaamia English
ooniini-nko kitaahsi Is this your sock?

This page has been visited 65 times.