aleeliihaakan- (Common noun) Bathtub


Basic Forms
Myaamia English
aleeliihaakani Bathtub
aleeliihaakana Bathtubs

Example Sentences
Myaamia English
moohkinatoolo aleeliihaakani Fill the tub!
kisahanto aleeliihaakani Wipe the bathtub!

This page has been visited 123 times.