aleeliihaakan- (n.inan) Bathtub


Basic Forms
Myaamia English
aleeliihaakani Bathtub
aleeliihaakana Bathtubs

Example Sentences
Myaamia English
moohkinatoolo aleeliihaakani Fill the tub!
kisahanto aleeliihaakani Wipe the bathtub!

This page has been visited 151 times.