wilenaahkihtaakan- (n.inan) Carpet, rug


Basic Forms
Myaamia English
wilenaahkhtaakani Carpet, rug
wilenaahkhtaakana Carpets, rug

Example Sentences
Myaamia English
keehpeekinki wilenaahkhtaakani The carpet is dirty
seekhkaaki wilenaahkhtaakanenki It spilled on the carpet

This page has been visited 87 times.