kisihsinehkiiyaakan- (Common noun) Wash basin


Basic Forms
Myaamia English
kisihsinehkiiyaakani Wash basin
kisihsinehkiiyaakana Wash basins

This page has been visited 116 times.