menehkwaakan- (n.inan) Cup


Basic Forms
Myaamia English
minehkwaakani Cup
minehkwaakana Cups

Example Sentences
Myaamia English
taanaaha nimenihkwaakanemi Where is my cup?
ayooyani-nko ooniini minehkwaakani Are you using this cup?

This page has been visited 107 times.