paahpahaakan- (n.inan) Key


Basic Forms
Myaamia English
paahpahaakani Key
paahpahaakana Keys

Example Sentences
Myaamia English
taanaaha šoohkwaakana kipaahpahaakanema where are your car keys?

This page has been visited 78 times.