aahkoleeki šoohkwaakan- (n.inan) Train


Basic Forms
Myaamia English
aahkoleeki šoohkwaakani Train
aahkoleeki šoohkwaakana Trains

This page has been visited 188 times.