kookaan- (Common noun) Spoon for eating (generic)


Basic Forms
Myaamia English
kookaani Spoon for eating (generic)
kookaana Spoons for eating (generic)

Example Sentences
Myaamia English
ayoolhka meehšaaki kookaani ayoolo Use a bigger spoon!
kaakaathswi piitoolo kookaana Bring six spoons

This page has been visited 116 times.