noonaakanaapow- (n.inan) Milk


Basic Forms
Myaamia English
noonaakanaapowi Milk

Example Sentences
Myaamia English
noonaakanaapowi seenahaminki Cheese
noonaakanaapowi eempahanki Cream

This page has been visited 144 times.