sakahaakan- (n.inan) Nail (metal)


Basic Forms
Myaamia English
sakahaakani Nail (metal)
sakahaakana Nails

Example Sentences
Myaamia English
pakantaakani neehi sakahaakana Hammer and nails

This page has been visited 83 times.