šiipeekaakanaahkw- (n.inan) Tent peg


Basic Forms
Myaamia English
šiipeekaakanaahkwi Tent peg
šiipeekaakanaahkwa Tent pegs

This page has been visited 72 times.