wintaapihkinaakan- (Common noun) rein, steering wheel


Basic Forms
Myaamia English
wintaaphkinaakani reins, steering wheel
wintaaphkinaakana reins

Example Sentences
Myaamia English
seekiinamaani wintaaphkinaakani I am driving
teepi-nko-hka sakiinamani wintaaphkinaakani Can you drive?
nataweelintamani-nko sakiinamani wintaaphkinaakani Do you want to drive? Do you expect to drive?
sakiinanto wintaaphkinaakani you drive! (you take the reins!)

This page has been visited 180 times.