ahsiimišaahkw- (n.inan) pawpaw tree (Asimina triloba)


Basic Forms
Myaamia English
ahsiimišaahkwi pawpaw tree
ahsiimišaahkwa pawpaw trees

This page has been visited 171 times.