wiihsinkwaamikaan- (n.inan) Dorm


Basic Forms
Myaamia English
wiihsinkwaamikaani Dorm

Example Sentences
Myaamia English
Anderson wiihsinkwaamikaaninkiŇ°i iiyaayaani I am going to Anderson dorm

This page has been visited 12 times.