kinwaakwaan- (n.inan) Coat, overcoat


Basic Forms
Myaamia English
kinwaakwaani Coat, overcoat

Example Sentences
Myaamia English
kikinwaakwaanimi naapinanto Put your coat on!
taani kikinwaakwaanimi Where is your coat?

This page has been visited 7 times.