kinwaakwaan- (n.inan) Coat, overcoat


Basic Forms
Myaamia English
kinwaakwaani Coat, overcoat

Example Sentences
Myaamia English
kikinwaakwaanimi naapinanto Put your coat on!
taani kikinwaakwaanimi Where is your coat?

This page has been visited 66 times.