ehkwaahkosi- (No-object Verb) Be short


Basic Forms
Myaamia English
iihkwaahkosiaani I am short
iihkwaahkosiaanki We (excl.) are short
iihkwaahkosiyankwi We (incl.) are short
iihkwaahkosiyani You are short
iihkwaahkosiyiikwi You (pl.) are short
iihkwaahkosici He / She is short
iihkwaahkosiwaaci They are short

Example Sentences
Myaamia English
noohsa iihkwaahkosici My dad is short

This page has been visited 99 times.