aayaacimwaakan- (n.inan) Phone


Basic Forms
Myaamia English
aayaacimwaakani Phone
aayaacimwaakana Phones

Example Sentences
Myaamia English
eewikiinki nintaayaacimwaakaneminkonci Sent from my phone
aayaacimwaakani miililo Give me the phone!

This page has been visited 7 times.