aakalaahšimaataweenk- (v.inan.intran) English language


Basic Forms
Myaamia English
aakalaahšimaataweenki English language

This page has been visited 209 times.