myaamiaataweenk- (n.inan) The Miami language


Basic Forms
Myaamia English
myaamiaataweenki Miami language

Example Sentences
Myaamia English
oowaaha myaamiaataweenki Miami is spoken here

This page has been visited 92 times.